Velkommen til Nevrolog Duraj

MEDISINSK KONTAKT

Det er nødvendig med henvisning.  Alle henvisninger blir prioritert i forhold til alvorlighetsgrad.

E-PORTAL

 • Fornye resepter på faste medisiner
 • Sende spørsmål og andre henvendelser til vår resepsjon
 • Lese beskjed fra legen.

E-KONSULTASJON:

 • E-konsultasjon innebærer elektronisk, skriftlig  eller telefonisk kommunikasjon mellom pasient og legespesialisten.
 • Faktureres på samme måte som oppmøtetimer.
 • Anbefales ved enkle problemstillinger, som legen ser på etter kontortid. Svarfrist på 5 virkedager. Faktureres som andre konsultasjoner, men kan aktivere kveldstakst som kan gi noe høyere pris enn på dagtid.

Adresse:

Nevrolog Duraj
Toppen Helsesenter 4 etg.
Sirkus Shopping
7044 Trondheim
 
Nevrolog Duraj har  PRIVAT VENTEVÆRELSE.
——————————————————————
Benytt parkeringsplasser innerst i parkeringskjelleren.
Ta heisen til 4 etg, gå deretter til venstre og følg anvisning på tv-skjermer.
 
 
 

 

For å se kart trykk her >> Sirkus shopping

 

 

 

KONSULTASJON HOS NEVROLOG MED DRIFTSAVTALE:

 • Betaling kun med debetkort  /BankAxept/  Vi tilbyr ikke giro.
 • Ved behov for drosjetransport må du på forhånd få dette godkjent hos henvisende lege/din fastlege.
 • Bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel, eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid belastes med konsultasjonshonorar + gebyr (421+ 59 NOK). Henvisning vil samtidig automatisk returneres til henvisende lege.
 • Avbestilling av time må gjøres på virkedager, senest 24 timer før.
 • Utsendelse av faktura på vegne av Nevrolog Duraj  gjøres av Convene AS. ​
 • Faktura for “ikke-møtt” til konsultasjon må betales. Dette gjelder også dersom du har frikort.
 • Ved akutt innleggelse på sykehus, legevakt eller dødsfall vil “ikke-møtt” faktura ettergis (erklæring/epikrise må forevises på forespørsel).
 • Andre årsaker til “ikke-møtt” som sykdom, trafikkproblemer, andre lege/tannlegetimer og annet vil ikke føre til ettergivelse av faktura.
 • ​I de tilfeller vi har fått oppgitt feil adresse eller telefonnummer fra henvisende lege og innkalling aldri har kommet frem – ta kontakt så finner vi feilen og retter opp i det (i sommerferien – ta kontakt med Convene AS og få utsatt betalingsfrist til vi har fått løst saken)
 • 
  
   

  Telefon:   73 91 15 90

  Telefontid: mandag-torsdag

  9,00-10,oo og 12,oo-13,oo

  Konsultasjon  386 kr.

  Betales kun med kort!

  Frikort gjelder hos oss .

  Vaner som forebygger smitte