Velkommen til Nevrolog Duraj

Informasjon  i samband med koronavirusepidemien  (Covid-19)

 • Vi er tilgjengelig i praksisen for pasienter og henvisere.   16.3-27.3.2020
 • alle pasienter bes om å varsle oss dagen før om de har  pågående luftveissymptomer
 • har du symptomer på luftveissykdom, sår hals og/eller hoste, må du IKKE komme til oss
 • vi  har tatt i bruk video/telefonkonsultasjoner  belastes 351 NOK  /Faktura ,Vipps-Nevrolog Duraj # 600280 /  
 • Egenandel takst  kan  benyttes ved telefonkonsultasjon og e-konsultasjon i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2-viruset/   Vi bruker videokonsultasjon Confrere. Dette er en løsning med høy datasikkerhet som lar deg og nevrolog gjennomføre trygge samtaler.

Adresse:

Nevrolog Duraj
Toppen Helsesenter 4 etg.
Sirkus Shopping
7044 Trondheim
 

 

For å se kart trykk her >> Sirkus shopping

 

 

MEDISINSK KONTAKT

Det er nødvendig med henvisning.  Alle henvisninger blir prioritert i forhold til alvorlighetsgrad

E-PORTAL

 • Fornye resepter på faste medisiner
 • Sende spørsmål og andre henvendelser til vår resepsjon
 • Lese beskjeder fra legen

KONSULTASJON HOS NEVROLOG MED DRIFTSAVTALE:

 • Betaling kun med debetkort
 •  Giro aksepteres ikke,
 • Bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel, eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid belastes med konsultasjonshonorar + gebyr (412 NOK). Henvisning vil samtidig automatisk returneres til henvisende lege. Beløpet anses ikke som godkjent egenandel etter bestemmelser gitt med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr 19. om folketrygd § 5-3.  Dette beløpet dekkes altså ikke ikke av folketrygden. Slik betaling kan kreves av alle pasienter som er fritatt for betaling av egenandel.
 • Ved behov for drosjetransport må du på forhånd få dette godkjent hos henvisende lege/din fastlege.