Priser

 • Konsultasjon hos nevrolog med driftsavtale:

 • Det er nødvendig med henvisning. Alle henvisninger blir prioritert i forhold til
  alvorlighetsgrad.

  1. gangs konsultasjon kr 403,-
  Kontroll kr 403,-
 •  Gjelder fra 1. juli 2024.
 • Barn under 16 år er gratis (nytt fra 1. januar 2010).
 • enkel pasientkontakt,forespørsel,rådgivning v/fremmøte,bud kr 61,-
 • Frikort gjelder også hos oss.

Annet:
Omfattes ikke av frikortordningen.
Du må betale for dette selv om du har frikort

 • Ekspedisjonsgebyr  kr  59,-

Ved behov for drosjetransport må du på forhånd få dette godkjent hos henvisende lege/din fastlege.

 • Betaling
 • Betaling kun med kort  – giro aksepteres ikke.
 • Vi aksepterer betaling med debetkort.
 • Bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel, eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid belastes med konsultasjonshonorar + gebyr (435+59 NOK=494 NOK). Henvisning vil samtidig automatisk returneres til henvisende lege. Beløpet anses ikke som godkjent egenandel etter bestemmelser gitt med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr 19. om folketrygd § 5-3.  Dette beløpet dekkes altså ikke ikke av folketrygden. Slik betaling kan kreves av alle pasienter som er fritatt for betaling av egenandel.
 • Prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder fra 1. juli 2023.
 • 
  
   

  Telefon:   73 91 15 90

  Telefontid: mandag-torsdag

  9,00-10,oo og 12,oo-13,oo

  Konsultasjon  403 kr.

  Betales kun med kort!

  Frikort gjelder hos oss .

  Vaner som forebygger smitte