Nevrologiske tilstander

 

Hodepine
Gangvansker
Migrene
Muskelsykdommer
Ansiktssmerter
Lammelser
Nervesmerter
Hjerneslag
Nakke/armsmerter
Multippel sklerose (MS)
Lumbago-ischias
Føleforstyrrelser i huden
Epilepsi/kramper/besvimelser
Svimmelhet
Bevissthetsforstyrrelser
Narkolepsi/søvnforstyrrelser
Parkinsons sykdom
Glemskhet/demens/Alzheimer
Ufrivillige bevegelser
Skade av nervesystemet
Urolige ben “Restless legs”
Botox ved kronisk migrene
 • 
  
   

  Telefon:   73 91 15 90

  Telefontid: mandag-torsdag

  9,00-10,oo og 12,oo-13,oo

  Konsultasjon  386 kr.

  Betales kun med kort!

  Frikort gjelder hos oss .

  Vaner som forebygger smitte